EDUARDO DE MARTÍS Fotografar o que che fai palpitar
é ver a tua autenticidade.
Cal é o teu latexo!?
POP UP
REPORTS
WEDDING
REPORT
GALICIA
LATENTE
GASTRO
IMAXE
UN DÍA
DE FOTO
ARQUI-
TECTURAS

Slide WEDDING REPORT As niñas propostas de reportaxe baséanse na naturalidade, a atemporalidade e a complicidade. Iso é o que podedes esperar conseguir más miñas reportaxes; o reflexo daquelo polo que sodes únicos! Cómo será o voso enlace!?

Slide GALICIA LATENTE A diversidade é identidade ainda que por riba de todo é riqueza.
Este proxecto e unha xanela que apoia a riqueza de identidades fotografiando aquelo que fai única a cada persoa.
Cal é a túa riqueza!?

Slide GASTROIMAXE Gastro imaxe é unha iniciativa desenvolvida por Eduardo de Martís que ten coma obxetivo visibilizar e promover, a través da fotografía, as diferentes propostas do sector alimentario. Cal é a túa delicatéssen...!?

Slide UN DÍA DE FOTO O cotiá é o que define as persoas. A beleza a miudo está no dia a dia. Fotografar está beleza é a proposta de un dia de foto. Cómo é o teu día de foto!?

Slide ARQUITECTURAS Fotografía de arquitecturas ten coma obxetivo visibilizar e poñer en valor, a través da fotografía, diferentes propostas de arquitecturas singulares. Cal é a túa obra...!?

Slide POP UP REPORTS Todo proxecto emerxente necesita de visión implicada. Cal é o teu proxecto!?